Projekti

Aktivni i završeni projekti Udruge i članova.

Aktualni projekti

Pogledajte trenutačno aktivne projekte i uključite se u rad.

E-komunikacija

Udruga je partner Ministarstvu pravosuđa u provedbi projekta proširenja elektroničke komunikacije sa sudovima i na stečajne upravitelje. Uključite se u projekt dostavom prijedloga za unapređenje sustava. 

Osoba za kontakt: Tomislav Čoga

sudsko mirenje

Udruga je pozvana, od strane Ministarstva pravosuđa i uprave, sudjelovati u projektu  „Unapređenje sustava sudskog mirenja u RH” koji ministarstvo provodi u suradnji s Norveškom sudskom upravom. Cilj ovog projekta je unaprijediti sustav mirenja pri sudovima, kako bi se građanima i gospodarstvu omogućio alternativan alat rješavanja sporova, koji je u usporedbi s klasičnim sudskim postupkom neusporedivo brži i jeftiniji, a time i učinkovitiji. 

Osobe za kontakt: Mira Hajdić i Mateo Erceg

izrada kodeksa stečajnoupraviteljske etike

Dokument Kodeksa stečajnoupraviteljske etike ima za cilj propisati načela ponašanja i očekivanja struke za stečajne upravitelje u procesu njihovog rada. Izrada Kodeksa jedan je od ciljeva Udruge, predviđen Statutom. Plan je dovršiti Kodeks do kraja godine, uz aktivnu suradnju kolega članova.

 

sudsko mirenje

Udruga je pozvana, od strane Ministarstva pravosuđa i uprave, sudjelovati u projektu  „Unapređenje sustava sudskog mirenja u RH” koji ministarstvo provodi u suradnji s Norveškom sudskom upravom. Cilj ovog projekta je unaprijediti sustav mirenja pri sudovima, kako bi se građanima i gospodarstvu omogućio alternativan alat rješavanja sporova, koji je u usporedbi s klasičnim sudskim postupkom neusporedivo brži i jeftiniji, a time i učinkovitiji. 

Osobe za kontakt: Mira Hajdić i Mateo Erceg

Zaključeni projekti

Dosadašnji uspješni projekti Udruge.

NASLOV PROJEKTA

Opis projekta

Osoba za kontakt

Scroll to top