O udruzi

HUSU je središnja udruga stečajnih upravitelja u Hrvatskoj

Osnovana 2002. godine, posvećena je unaprjeđivanju stečajnih postupaka, jačanju uloge stečajnih upravitelja te poboljšavanju njihovog položaja u pravosuđu kroz jačanje kompetencije i stjecanje znanja. 

Zagovara transparentno, proaktivno i stručno upravljanje stečajnim postupcima kroz kvalitetna, stručna i ljudska rješenja na korist vjerovnika i dužnika u stečajnim i predstečajnim postupcima. 

Aktivnosti udruge

Udruga prati i proučava odnose i pojave u stečajnim postupcima, surađuje s nadležnim sudovima i Ministarstvom pravosuđa po pitanjima od značaja za tijek stečajnog postupka te štiti ugled stečajnih upravitelja.

U svom radu Udruga:

  • brine se o ugledu i položaju stečajnih upravitelja i unapređenju struke
  • potiče stvaranje uvjeta za stručno i zakonito obavljanje poslova stečajnih upravitelja
  • potiče organiziranu i kontinuiranu stručnu izobrazbu stečajnih upravitelja

Osnovni podaci

HRVATSKA UDRUGA STEČAJNIH UPRAVITELJA

Zagreb, Petra Hektorovića 2 (Grand Centar, 4.kat, Regus Office)

OIB: 59598653802

Udruga je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba.

Registarski broj: 21002440

IBAN: HR5623900011101043729

Račun je otvoren kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb.

Ustrojstvo udruge

Predsjednik Udruge Jelenko Lehki – zastupa i predstavlja Udrugu

Izvršni odbor – radno tijelo koje operativno provodi plan rada Udruge

Skupština Udruge

Tajnik

Temeljni ciljevi Udruge su unapređenje struke stečajnih upravitelja i zaštita njihovog osobnog i profesionalnog integriteta u okviru načela zakonitosti, pridržavajući se Ustava i zakona Republike Hrvatske.


Udruga prati i proučava odnose i pojave u stečajnim postupcima i surađuje s nadležnim sudovima i ministarstvom nadležnim za stečajno-pravnu materiju po pitanjima od značaja za zakoniti tijek stečajnog postupka i položaj stečajnih upravitelja u odnosu na sudionike u stečajnom postupku.

Regionalni koordinatori

KONTAKT – ZAGREB

Osobe za kontakt u nadležnosti Trgovačkog suda u Zagrebu su Duško Koruga i Tomislav Čoga. 

KONTAKT – SPLIT

Osobe za kontakt u nadležnosti Trgovačkog suda u Splitu su Mira Hajdić i Ante Gabelica. 

KONTAKT – VARAŽDIN – BJELOVAR

Osoba za kontakt u nadležnosti Trgovačkog suda u Varaždinu i Trgovačkog suda u Bjelovaru je Dražen Vidman.

KONTAKT – OSIJEK

Osoba za kontakt u nadležnosti Trgovačkog suda u Osijeku je Mladen Beljo.

KONTAKT – RIJEKA

Osoba za kontakt u nadležnosti Trgovačkog suda u Rijeci je Marko Žunić.

Scroll to top