Praksa i mišljenja

Primjer iz sudske prakse i relevantna mišljenja suda.

Višak neunovčene stečajne mase​

Ovdje možete preuzeti mišljenja predsjedništva HUSU i ministarstva financija te odluke Visokog Trgovačkog Suda.

Mišljenje Predsjedništva HUSU – Višak neunovčene stečajne mase od 05.10.2018.

Mišljenje Ministarstva financija, Porezne Uprave, Klasa: 423-01/13-01/857, Urbroj: 513-07-21-01/15-13 od 19.03.2015.
Odluka Visokog Trgovačkog suda RH Pž-5863/02 od 20.01.2004.
Odluka Visokog Trgovačkog suda RH Pž-2780/01 od 12.06.2001.

Odluka Visokog Trgovačkog suda RH Pž-55/2018 od 16.01.2018.

Određivanje nagrade za rad

Određivanje nagrade za rad stečajnom upravitelju u nastavku postupka radi naknadne diobe nakon skraćenog stečajnog postupka
Odluka Visokog trgovačkog suda RH Pž-7606/2018 od 16.01.2019.

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

Obračun doprinosa za zdravstveno osiguranje na bruto iznos nagrade za rad stečajnog upravitelja.
Mišljenje Ministarstva financija, Porezne Uprave porezne uprave Klasa:423-01/17-01/468 Urbroj:513-07-21-01/18-2
Odluka Visokog trgovačkog suda RH Pž-6723-2018 od 08.01.2019.

Stečajna masa i porez na dobit

Ovdje možete preuzeti mišljenje Ministarstva financija i Porezne uprave.

Mišljenje Ministarstva financija i Porezne uprave o stečajnoj masi i porezu na dobit.

Oporezivanje PDV-om i porezom na dohodak

Ovdje možete preuzeti članak iz časopisa RRIF i Mišljenje Ministarstva financija i Porezne uprave

Članak iz časopisa RRIF (siječanj 2019.) o stečajnoj masi i porezu na dobit.

Mišljenje Ministarstva financija (svibanj 2021.) o poreznom tretmanu djelatnosti stečajnih upravitelja.

Obveza objave god. fin. izvještaja za stečajne mase

Ovdje možete preuzeti očitovanje FINA-e o obvezi objave godišnjih financijskih izvještaja za stečajne mase.
Očitovanje FINA-e o obvezi objave godišnjih financijskih izvještaja za stečajne mase.
Scroll to top